Actiw Cat

Głosowanie zakończyło się 2022-02-24

Actiw Cat

Actiw Cat

Deer Horn

Kategoria: Czystość i higiena

Actiw Cat DO HIGIENY I DEZYNFEKCJI SKÓRY, DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI ORAZ NEUTRALIZOWANIA ZAPACHÓW ZASTOSOWANIE: - Dezynfekcja nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry zwierząt w celu utrzymania higieny weterynaryjnej o działaniu bakteriobójczym. Preparat zaczyna działać już po 3 minutach od aplikacji na skórę. - Dezynfekcja w obszarze weterynaryjnym: dezynfekcja powierzchni nieporowatych, przedmiotów mających związek z pobytem lub transportem zwierząt ( podłogi, legowiska, kojce, transportery, budy, kuwety, akwaria, klatki, gołębniki, kurniki, miski, poidła, butelki, smoczki) w celu utrzymania higieny weterynaryjnej, w tym również do dezynfekcji gabinetów weterynaryjnych, o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym ( w tym ASF , Enterowirus oraz pasożyt Giardii). Działanie bakteriobójcze i wirusobójcze (30 minut), działanie drożdżakobójcze (60 minut). Nie wymaga spłukiwania. - Dezynfekcja powierzchni mających i nie mających kontaktu z żywnością i paszami oraz dezynfekcja gabinetów weterynaryjnych (powierzchnie wstępnie oczyszczone) - o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym ( w tym ASF , Enterowirus oraz pasożyt Giardii) . Działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze (5 minut), działanie wirusobójcze (1 minuta). Nie wymaga spłukiwania. - Dezynfekcja wody przeznaczonej do picia przez zwierzęta o działaniu bakteriobójczym i drożdżakobójczym. Dezynfekcja wody pitnej: 0,6ml/1litr wody, dezynfekcja szokowa wody pitnej: 15-20ml/1litr wody (podawać w okresie występowania biegunki), nie dłużej niż 3 doby - Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, usuwanie odorów. Należy spryskać powierzchnię lub rozpylić w powietrze. - Usuwanie pleśni, grzybów z powierzchni (podłoga, ściany, sufit). Spryskać obficie powierzchnię. Zabieg powtórzyć po 5 dniach. Wykazuje działanie wirusobójcze, w tym wobec wirusa ASF oraz Enterowirus, potwierdzone wynikami badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Actiw Cat zawiera elektrolizowaną wodę ECA. Substancja aktywną jest kwas podchlorawy, związek naturalnie wytwarzany przez białe ciałka krwi u ludzi i zwierząt. Bierze on aktywny udział w ochronie organizmu przed patogenami. Pierwsza pomoc: w przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać oczy czystą wodą. W przypadku połkniecie: nie powodować wymiotów. Popić dużą ilością wody w celu odbudowania flory bakteryjnej organizmu. Przechowywanie: Należy przechowywać w chłodnym, ciemnym i wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu. Postępowanie z odpadami: Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Roztwór jest biodegradowalny i ma ograniczony czas aktywacji. Nie wykazuje ryzyka dla środowiska naturalnego. Puste opakowanie umyć i oddać do recyklingu. Preparat biobójczy: numer pozwolenia 8671/2

Actiw Cat

Informacje i kontakt

Informacji na temat plebiscytu oraz zgłoszeń produktów i usług udzielają:

Nina Gowin - organizator plebiscytu
n.gowin@trzykoty.com


Małgorzata Czekała
m.czekala@trzykoty.com


Katarzyna Rożko
k.rozko@trzykoty.com