Recenzje Sfinksy 2022

Recenzje naszych ambasadorów

Neutralizator zapachów OdorGone

Neutralizator zapachów OdorGone


Produkt: ODOR GONE DLA ZWIERZĄT 100% NATURALNY NEUTRALIZATOR ZAPACHU

Autor: Elżbieta Goncerz


Czytaj recenzję

Informacje i kontakt

Informacji na temat plebiscytu oraz zgłoszeń produktów i usług udzielają:

Nina Gowin - organizator plebiscytu
n.gowin@trzykoty.com


Małgorzata Czekała
m.czekala@trzykoty.com


Katarzyna Rożko
k.rozko@trzykoty.com